Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1389)

Data: 2020-10-06 11:13:47
Autor: Karol Malonek

Oświadczenia majątkowe 2019 - Władze Gminy i Kierownicy Referatów

dodano Oświadczenie majątkowe 2019 - Wolszczak Marek


Data: 2020-09-03 10:23:21
Autor: Karol Malonek

XXVI sesja Rady Gminy w Kozłowie 22.07.2020r.

przeniesiono do katalogu protokoły z sesji Rady Gminy 2018-2023


Data: 2020-09-03 09:10:35
Autor: Karol Malonek

XXVII sesja Rady Gminy w Kozłowie 28.08.2020r.

zaktualizowano nagłówek wiadomości


Data: 2020-09-03 09:05:20
Autor: Karol Malonek

Data: 2020-09-03 09:02:15
Autor: Karol Malonek

Oświadczenia majątkowe 2019 - Rada Gminy

dodano Oświadczenie majątkowe 2019 - Hołubowicz Alicja


Data: 2020-09-03 08:27:41
Autor: Karol Malonek

Strona główna

zaktualizowano dane


Data: 2020-09-03 08:18:47
Autor: Karol Malonek

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019

uzupełniono informację o możliwości odbioru żywności - sierpień 2020


Data: 2020-08-26 07:41:22
Autor: Karol Malonek

Obwieszczenie Wójta Gminy Kozłowo z dnia 06.08.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo

dodano Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Data: 2020-08-21 14:25:14
Autor: Karol Malonek

Strona główna

zaktualizowano dane


Data: 2020-08-10 17:24:19
Autor: Karol Malonek

Strona główna

zaktualizowano dane


Data: 2020-08-06 14:21:15
Autor: Karol Malonek

Jednostki organizacyjne

zaktualizowano dane


Data: 2020-08-06 12:19:57
Autor: Karol Malonek

Data: 2020-08-06 11:18:16
Autor: Karol Malonek

Strona główna

zaktualizowano dane


Data: 2020-07-31 14:10:18
Autor: Karol Malonek

Strona główna

zaktualizowano dane


Data: 2020-07-29 14:56:29
Autor: Karol Malonek

54/2020

uzupełniono o załącznik edytowalny Ankieta zgłaszania potrzeb


Data: 2020-07-28 14:17:04
Autor: Karol Malonek

XXV/201/2020

nadano poprawny numer uchwały


Data: 2020-07-23 12:32:05
Autor: Karol Malonek

XXV sesja Rady Gminy w Kozłowie 24.06.2020r.

dodano Protokół z XXV Sesji Rady Gminy


Data: 2020-07-23 12:18:44
Autor: Karol Malonek

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019

uzupełniono informację o możliwości odbioru żywności - lipiec 2020


Data: 2020-07-22 15:08:49
Autor: Karol Malonek

Data: 2020-07-21 14:58:10
Autor: Karol Malonek
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1389)