NULL string(0) ""

Uchwała nr V/36/2024Rady Gminy w Kozłowiez dnia 24 czerwca 2024w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm. ), art 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXIV/201/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28.10.2008r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr V/36/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 czerwca 2024


w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm. ), art 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXIV/201/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28.10.2008r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Uchwała Nr V/36/2024 (237kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (3 lipca 2024, 09:54:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106