Uchwała Nr RIO.VIII-0120-162/20 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kozłowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kozłowo za 2019 rok

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-162/20 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kozłowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kozłowo za 2019 rok (377kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ireneusz Rek - Przewodniczący Składu Orzekającego (15 kwietnia 2020)
Opublikował: Karol Malonek (21 kwietnia 2020, 10:11:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81